Swedish Gin Forum 2023

Swedish Gin Forum har som syfte att låta svenska ginproducenter mötas, samverka och utbyta kunskap. 2023 års Swedish Gin Forum hölls hos oss på Norrtälje Bränneri.

Swedish Gin Forum har som syfte att låta svenska ginproducenter mötas, samverka och utbyta kunskap. 2023 års Swedish Gin Forum hölls hos oss på Norrtelje Brenneri.

År 2020 tog Hernö Gin initiativet till Swedish Gin Forum med syfte att låta svenska gin producenter mötas, samverka och utbyta kunskap kring svenskginproduktion. 2023 års Swedish Gin Forum gick av stapeln tisdagen den 14 mars, och värd för årets forum var Norrtelje Brenneri. Fokus låg denna gång på svenskmat- och dryckesturism, och representanter från fjorton svenska gindestillerier samlades denna dag på bränneriet utanför Norrtälje.

Antalet svenska ginproducenter har ökat under de senaste åren, och många erbjuder en möjlighet att ta emot besökare på sitt destilleri. En trend inom mat- och dryckesturism är att besökaren vill se ett genuint hantverk och få en upplevelse för alla sina sinnen. Dessutom föredrar man hållbara destinationer.

– På varje destilleri är upplevelsen, erbjudandet och platsen helt unik – den gemensamma nämnaren är att vi alla är tillverkare av svensk hantverksgin. Idag har vi pratat om hur vi kan samverka och inspirera till fler besök, och vi har konstaterat att förutsättningarna fören svensk ”Gin Trail” är mycket goda, säger Cilla Wahlgren på Norrtelje Brenneri.

Systembolagets inköpare David Benge höll enpresentation om utvecklingen på sprit- och ginmarknaden. Efterfrågan på lokalproducerad, småskalig och högkvalitativ gin är alltjämt stor. Systembolagets initiativ”Hållbart val” diskuterades och det konstaterades att deltagarna såg positivt på kravet om lättare glasflaskor som träder ikraft 2024 eftersom det har en reell effekt i arbetet för att erbjuda klimatsmartare förpackningar.

Dagen avrundades med ett föredrag om rådande trender för gin- och cocktailskapande av Viktor Laurell från cocktailbarenLill-Lådan i Stockholm.

– Det är fantastiskt att få samla så många duktiga och drivna ginkreatörer på en och samma plats och höra hur dom gör för att lyfta upp ginsverige som en destination. Vi grundade Norrtelje Brenneri föröver 20 år sedan och har alltid sett bränneribesökarna som en naturlig del av vår verksamhet. Det är ett sätt sprida kunskap om hantverket. Vår mission äratt förvalta det svenska dryckesarvet, och tillsammans med alla ginproducenter här idag så gör vi det möjligt, säger Richard Jansson, VD och grundare Norrtelje Brenneri.